CAT garantijas ierobežojumi

Šim CAT produktam („Produkts”) ir piešķirta garantija uz divdesmit četru (24) mēnešu periodu („Garantijas Periods”) no gala lietotāja („Klients”) veiktā sākotnējā pirkuma dienas pret materiālu un izstrādes defektiem („Garantija”. Jebkādu piederumu, kas tiek iegādāti kopā ar Produktu vai iegādāti atsevišķi, Garantijas Periods ir tikai seši (6) mēneši. Klientas nododot iekārtu vai aksesuāru remnotā, jāiesniedz pirkuma dokuments.

Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem, ko izraisījuši šādi iemesli:

  • Sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;
  • Produkta izmantošana nesaskaņā ar Lietošanas instrukciju – iegremdēšana ūdenī, kas dziļāks par 1 metru uz ilgāk kā 30 minūtēm;
  • Ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori;
  • Neautorizēts remonts;
  • Parastas lietošanas negadījumi, kosmētiski bojājumi;
  • Pakļaušana slapjuma, mitruma vai ekstrēmu temperatūras vai vides apstākļu iedarbībai vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, ēdienu vai šķidrumu izliešanai vai ķīmisku produktu iedarbībai, bojātu vai noplūstošu bateriju izmantošana;
  • Neapstiprinātu, Bullitt Mobile neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai konfigurācijas kļūdas;

Sīkāk - http://www.catphones.com/support