Prestigio garantijas ierobežojumi

Prestigio iekārtām piešķirta garantija uz 12 mēnešu periodu no gala lietotāja pirkuma datuma.
Aksesuāriem piešķirta garantija uz 6 mēnešiem no gala lietotāja pirkuma datuma.

Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem, ko izraisījuši šādi iemesli:

  • Darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa;
  • Bojājumi, kas radušies trieciena rezultātā vai saskaroties ar mitrumu;
  • Bojājumi, kas radušies neautorizēta remonta dēļ;
  • Neapstiprinātu, Prestigio neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai konfigurācijas kļūdas;
  • Bojājumi, kas saistīti ar programmatūras nesaderību ar iekārtu un vīrusiem;
  • Sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;
  • Plaisas un skrāpējumi uz ekrāna;

Sīkāk - http://www.prestigio.lv/support/warranty-terms#1