ZTE garantijas ierobežojumi

Ražotāju garantijas un to ierobežojošie nosacījumi norādīti mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatās, lietošanas instrukcijās, garantijas apliecības vai citā ražotāja oficiālajos avotos norādītajā dokumentācijā.

Vairumā gadījumu ražotāja garantija nedarbojas:

 • Korpusa daļām, ja vien netiek atzīts ražošanas brāķis.
 • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ierīces īpašnieks nav ievērojis lietotāja instrukcijās paredzētos nosacījumus.
 • Mobilajam telefonam vai tā papildierīcēm, ja tie nav lietoti atbilstoši paredzētajam uzdevumam.
 • Telefona aparātam, kurš ir lietots ar papildierīcēm, kas nav ražotāja atestētas (tīkla lādētājiem, baterijām, autoierīcēm u.c.).
 • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja tiek konstatēti mehāniski vai ķīmiski bojājumi, korozija, oksidācija.
 • Telefonu aparātiem vai to papildierīcēm, ja bojājums rodas dabas vai citu faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no ražotājiem (zibens, īssavienojums u.c.).
 • Mobilajam telefonam, ja nepareizi ir lietotas baterijas vai uzlādēšanas ierīces.
 • Telefonam vai tā papildierīcēm, kas ir remontēti tehniskās uzraudzības salonos, kam nav nepieciešamo ražotāja pilnvaru.
 • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ir sabojāts, mainīts, nokasīts telefona aparāta IMEI numurs, papildierīču sērijas numurs.
 • Telefonam, ja pēc kāda laika samazinās tā baterijas ietilpība vai uzlādētās baterijas darbības laiks.
 • Mobilajam telefonam vai tā papildierīcēm elementu dabīgas nolietošanās dēļ.
 • Programmatūras produktiem un informācijai, kas netiek piegādāta kopā ar izstrādājumu, bet ir paša lietotāja noteikti, saglabāti vai radīti.
 • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja defektu ir radījusi konstrukcijas, telefona shēmu vai bāzes programmatūras nomaiņa.
 • Mobilajam telefonam, ja ir konstatētas vīrusu programmas.