INTEGRĒTĀ VADĪBAS SISTĒMA

INTEGRĒTĀ VADĪBAS SISTĒMA

VIDE, KVALITĀTE UN ENERGOPĀRVALDĪBA

Mēs uzņemamies atbildību par cilvēkiem un vidi mums apkārt.

TSC ir svarīga nemitīga pilnveidošanās un uzņēmuma darbības sistēmas uzlabošana, tādēļ 01.06.2018. mēs sertificējām un ieguvām sertifikātus trīs sistēmām, ievērojot Starptautiskās Standartizācijas organizācijas ISO standartu prasības:

ISO 9001

Kvalitātes pārvaldības sistēma (nosaka kvalitātes vadības sistēmas kritērijus)

ISO 50001

Energopārvaldības sistēma (nosaka prasības efektīvai energo resursu patērēšanai).

ISO 14001

Vides pārvaldības sistēma (nosaka prasības efektīvai vides pārvaldības sistēmai)

Saņemtie sertifikāti ir starptautiski atzīts kvalitātes apliecinājums.

Mēs rūpējamies par vidi, iesaiņojot iekārtas vairākkārt pārstrādājamos, izmantojamos un dabai draudzīgos materiālos. Izdarām apzinātas un atbildīgas izvēles un rūpējamies ne tikai par kvalitāti, bet arī par vidi un energopārvaldības jautājumiem.

TSC nodrošina atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī standartu ISO 9001:2015, 14001:2015 un 50001:2018 prasībām. Integrētās vadības sistēmas ietvaros TSC apmierina klientu prasības un respektē citu ieinteresēto pušu vajadzības. Visos procesos un pakalpojumos TSC nodrošina klientu un citu ieinteresēto pušu privātuma un jebkuras TSC uzticētas informācijas vai materiālās vērtības aizsardzību. TSC nepārtraukti pilnveidojas un attīstās, lai sniegtie pakalpojumi atbilstu klientu vēlmēm.