Pakalpojumu cenrādis

Pakalpojumu cenrādis

Pakalpojums   Cena, EUR    
Garantijas remonts   0.00
Iekārtas tehniskā stāvokļa diagnostika   15.00 - 35.00
Mobilo tālruņu/viedtālruņu remonts*   15.00 - 40.00
Viediekārtu remonts   25.00 - 40.00
Planšetdatoru remonts   35.00
Datoru remonts   25.00 - 79.00
Korozijas seku likvidēšana    30.00
Programnodrošinājuma atjaunošana   15.00
Datu saglabāšana   20.50 - 50.00

Visas cenas norādītas ar PVN.
*Cena mainās atkarībā no remonta sarežģītības un tiek saskaņota ar klientu.
Cenā nav iekļautas rezerves daļu vērtība.
 Norādītās cenas var mainīties, ja ir nepieciešams iekārtu pārsūtīt uz augstāka līmeņa servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Izmaksu izmaiņas tiek saskaņotas ar klientu pirms remonta uzsākšanas.