Publicēts: 2023-06-01

Kā paildzināt telefona akumulatora mūžu?

Vai Tev ir sajūta, ka ar laiku Tava telefona akumulators izlādējas aizvien ātrāk? Tā ir – visu veidu akumulatori novecojot kļūst mazāk efektīvi. Tie nav paredzēti mūžigai lietošanai, tomēr, ievērojot dažus paradumus, kas galvenokārt saistīti ar uzlādi, iespējams paildzināt akumulatora kalpošanas laiku. 

Kā pareizi lādēt telefonu?

Telefona akumulatoram ir noteikts uzlādes ciklu skaits (cik reižu iespējams to uzlādēt no 0 līdz 100 procentiem). Tomēr uzlādes cikls netiek skaitīts, ja telefons tiek uzlādēts tad, kad tas vēl nav izlādējies, kā arī tad, ja tas netiek uzlādēts pilnībā. Uzturot akumulatoru pilnībā uzlādētu vai vienmēr iztukšojot to līdz nullei, tas var tikt bojāts un samazināties tā jauda. Tāpēc:

 1. Negaidi, kad telefons būs pilnībā izlādējies. Pievieno to lādētājam jau laicīgi, piemēram, tad, kad tas sasniedzis 20% robežu.

 2. Vienmēr neuzlādē sava tālruņa akumulatoru līdz 100%. Ja tālrunis vienmēr tiek uzlādēts līdz 100% tas var paātrināt akumulatora nolietošanos. Pilnīga akumulatora uzlāde to, protams, neiznīcinās, tomēr uzlāde līdz, piemēram, 80% pagarinās tālruņa akumulatora kalpošanas laiku. 

Pie uzlādes paradumiem notiekti jāpiemin arī tālruņa uzlādes veikšana naktīs. Lai gan daudziem tas ir ierasts ieradums, tas var saīsināt akumulatora mūžu. Atstājot tālruni pie lādētāja, kad tā akumulators jau ir 100% uzlādēta, akumulators cieš no liela sprieguma, kā arī tiek veicināta tā sakaršana. Ja no tālruņa uzlādes naktī nav iespējams izvairīties, viamaz pārliecinieties, ka ka tas atrodas vēsā vai labi vēdināmā vietā, nevis zem spilvena. 

Būtiska ir arī oriģinālā lādētāja izmantošana. Ieteicams izmantot tieši to, jo citu lādētāju spriegums var atšķirties no tālruņa ražotāja ieteiktā. Izmantojot neoriģinālo lādētāju, tālruņa akumulators var saskarties ar pārāk augstu sprieguma līmeni, kas var ietekmēt ne tikai akumulatoru, bet arī tālruņa darbību vispārīgi.

Tālruņa uzlādes laikā tas būtu jānoslogo pēc iespējas mazāk. Tas nozīmē, ka paralēli uzlādes veikšanai nevajadzētu skatīties videoklipus un spēlēt spēles, un lietot citas enerģiju patērējošas lietotnes. Labākais risinājums būtu tālruni uzlādes laikā izslēgt, tomēr, ja uzlādes laikā tiks veiks kāds telefona zvans vai apskatīta kāda informācija tīmeklī, tas par ļaunu nenāks. Galvenais – ir jāizvairās no tālruņa pārlieku lielas noslogošanas, jo tā var izraisīt ierīces un tās akumulatora pārkaršanu, kā arī akumulatora ātrāku bojāšanos. 

Tālruņa uzlādei ir nozīme arī tad,  ja esi nolēmis to nolikt malā un kādu laiku neizmantot. Šādā situācijā akumulatoru nevajadzētu uzlādēt uzreiz līdz 100%, jo tā iespējams izraisīt akumulatora jaudas zudumu laika gaitā. Akumulatoru ieteicams sākotnēji uzlādēt līdz 50% (un, ja nepieciešams, tad pēc pāris stundām to var atkal pievienot lādētājam, lai uzlādētu pilnībā). Šādā veidā iespējams novērst situāciju, kad pēc ilgstošas neizmantošanas tālruni vairs nebūs iespējams atjaunot.

Kas vēl jāievēro, lai telefona akumulators darbotos ilgāk?

Lai no telefona akumulatora nebūtu jāatvadās ļoti ātri, ieteicams ievērot dažādus paradumus, kas saistīti gan ar telefonā pieejamajām iespējām un funkcijām, gan ar paša telefona uzglabāšanas apstākļiem.

No ārējiem apstākļiem galvenokārt uzmanība jāpievērš apkārtējai temperatūrai. Ļoti augstas vai zemas temperatūras iedarbība ātri izlādē akumulatoru un nenāk tam par labu. Tālruņi vislabāk darbojas istabas temperatūrā, kas ir aptuveni 20 °C. No telefona lietošanas būtu jācenšas izvairīties, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 0 °C, tāpēc, lietojot tālruni ziemā, būtu jāpadomā par tā maciņu, lai tas kaut mazliet tiktu pasargāts no aukstuma. Arī tālruņa uzlādi tik aukstā temperatūrā veikt nebūtu ieteicams. Aukumulatora uzlādi vislabāk veikt temperatūrā no 5°C līdz 35 °C (tomēr, ja uzlādes laikā ierīce un/vai lādētājs ir karsti, ierīce no strāvas avota būtu jāatvieno).

Papildus pasargāšanai no telefona akumulatoram nepatīkamām temperatūrām, ir vēl dažādas iespējas, kā samazināt akumulatoru uzlādes biežumu:

 1. Izmanto enerģijas saudzēšanas režīmu (power saving mode) – atrodoties šajā režīmā, telefons nepatērēs lieku enerģiju, kas ļaus palielināt laiku starp uzlādēm

 2. Atjaunini tālruni, kad šāda opcija tiek piedāvāta – dažreiz akumulatora slodzi rada tas, kas programmatūrā ir kādas kļūdas, tāpēc atjauninājumi, kuros izstādātāji veic programmatūras labojumus, ļauj uzlabot arī tālruņa veiktspēju un akumulatora darbību.

 3. Izslēdz Wi-Fi un Bluetooth, ja tie netiek izmantoti – ieslēgtas šīs funkcijas iztukšo akumulatoru, meklējot tīklus vai ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.

 4. Pārskati atrašanās vietas iestatījumus – vislabāk atļaut lietotnēm izmantot atrašanās vietu tikai lietotņu izmantošanas laikā (ja atrašanās vieta tām vispēr ir vajadzīga), jo tā līdzīgi kā Wi-Fi visu laiku veic atrašanās vietas skanēšanu.

 5. Izslēdz viedos asistentus Siri un Google Assistant – šīs funkcijas var būt ļoti noderīgas, tomēr tās palielina tālruņa akumulatora enerģijas patēriņu, it īpaši, ja tām nepārtraukti jāuzklausa balss komandas.

 6. Samazini ekrāna spilgtumu – ekrāna spilgtums ir lielākais tālruņa akumulatora iztukšotājs. Lai taupītu akumulatora enerģiju, iestati zemāko spilgtuma līmeni, kurā joprojām visu spēj saskatīt.

 7. Iestati tumšo ekrāna režīmu (dark mode) – izmantojot tumšo režīmu, tālrunis nepatērē enerģiju lielā spilgtuma radīšanai, attiecīgi tumšā režima iestatīšana ļauj paildzināt akumulatora darbības laiku pat par 30%.

 8. Samazini ekrāna taimautu jeb laiku pēc kura tas automātiski izslēdzas, ja netiek aiztikts – nav nepieciešamības neizmantotam telefonam atrasties ar ieslēgtu ekrānu 10 minūtes, jo šādā veidā tiek tikai samazināts akumulatora uzlādes līmenis. Automātiskās bloķēšanas laiku attiecīgi ieteicams iestatīt uz 1 minūti vai 30 sekundēm. 

Kā pārbaudīt tālruņa akumulatora stāvokli? 

Gan iPhone, gan Android ierīcēs ir iespējams apskatīt akumulatora stāvokli (battery health), kas ļauj uzzināt, cik daudz no akumulatora uzlādes procentiem patērējusi katra lietotne un kādā stāvoklī konkrētajā brīdī atrodas akumulators.

Lai to atrastu OS 16.3. ierīcē:

 1. Settings

 2. Battery

 3. Battery Health

 4. Maximum capacity – šis rādītājs norāda to, kāda ir akumulatora ietilpība salīdzinājumā ar 100%, kad akumulators bija jauns. Ja ietilpība samazinās zem 80%, Apple iesaka akumulatoru nomainīt.

Savukārt Android 13.0 ierīcē akumulatora stāvokli var apskatīt šādi:

 1. Iestatījumi

 2. Akumulatora un ierīces apkope

 3. Diagnostika

 4. Akumulatora statuss – šeit tiks parādīts kāds ir akumulatora stāvoklis (normāls, labs vai slikts), tomēr nebūs iespējams tik smalki notiekt akumulatora ietilpību, kā to var izdarīt iOS ierīču īpašnieki.

Ja, skatoties iepriekš pieminētajos iestatījumos, ievēro, ka Tava telefona akumulatora kapacitāte ir ievērojami samazinājusies vai vienkārši Tev rodas bažas, ka tālrunis kļuvis bezspēcīgs, nes to pie mums uz servisu. Kad telefons ar bojāto akumulatoru nokļūs pie mums, veiksim tam diagnostiku un pēc bojājumu apmēra noskaidrošanas ziņosim, kādas darbības remonta procesā veiksim un cik tas varētu izmaksāt. Savukārt, pirms remonta ir iespējams arī pašam noskaidrot aptuvenās izmaksas. Svarīgi, ka akumulatora nomaiņa, tāpat kā jebkura cita apkope un remontdarbi, tiks veikti saskaņā ar ierīces ražotāja norādījumiem, izmantojot sertificētus instrumentus, atbilstošākās metodes, mūsdienu aparatūru un, protams, arī oriģinālās rezerves daļas, jo esam populārāko viedierīču ražotāju autorizēts servisa centrs.